Retro Classic Cars
Správná cesta pro Vaše auto

PS Show 2013 aneb jak lze prezentovat koňské síly

001 klasicke porsche 911 Hornorakouské město Wels umí dobře využívat svůj výstavní a veletržní areál. Město najdete asi 30km od Linze na dálnici směrem do bavorského Pasova. Poslední říjnový víkend ve zdejším rozmanitém programu veletrhů, výstav a mnoha dalších akcí patřil přehlídce koňských sil lapených do strojů různé podoby i konstrukční formy. Nás tato výstava zaujala zejména tím, že jedna její část je věnována historickým vozidlům a klubů sdružujícím příznivce určitých značek. Možnost okamžitého porovnání technického vývoje v rámci jedné přehlídky je skutečně zajímavá. Navíc jsme byli překvapeni i skutečností, že před pouhým jedním týdnem se velká výstava historických automobilů a motocyklů konala v nepříliš vzdáleném Salzburgu (jak můžete porovnat s naší předchozí reportáží právě o tomto významném podniku veteránské scény). Je to jen další důkaz vzmáhajícího se zájmu o historická vozidla a stroje (samozřejmě nejen o ně), který dokáže naplnit v sousedním Rakousku více takto zaměřených událostí.

Koncept výstavy zahrnuje několik segmentů, které na sebe navazují a přecházejí jeden do druhého. Pravděpodobně nejpřitažlivějším segmentem této show je Autosalón. Jemu byla věnována celková výstavní plocha 11 tisíc metrů čtverečních, na níž bylo soustředěno 270 vozidel vedoucích značek, která se prezentovala 35 tisícům návštěvníků. Autosalón zahrnoval nové vozy, z nichž některé měly v Rakousku dokonce svou premiéru, dále vybavení a příslušenství pro vozidla a konečně i poradenství související s pořízením nového vozu a různé formy financování nákupů vozidel.

Nemohu neupozornit na významnou skutečnost, jíž jsme stále častěji svědky, a to zvyšující se podíl elektricky poháněných vozů, ať již přímo nebo v nějaké podobě hybridů. Všichni významní výrobci prezentovali v rámci popisované výstavy své elektrovozy a téma elektromobility se skutečně dostává do popředí zájmu širší a již nejen odborné veřejnosti. Nikdo z vedoucích výrobců neopomněl naaranžovat svůj vůz u stojanu pro elektrické dobíjení a informovat o tomto novém trendu.

Dalším významným segmentem výstavy byla výstava Retro Classic.  Zřejmě zareagujete podivem, když uvedené označení používá velká významná výstava ve Stuttgartu, a tedy se nemýlíte. Organizátoři ze Stuttgartu prezentují na 3500 metrech čtverečních jakousi ochutnávku toto, co bude návštěvníky Retra na jaře 2014 čekat. Letos zde byla vystavena skupina sedmi legendárních klasických a vysoce hodnotných vozů nejvybranějších značek, které mají příští rok ve Stuttgartu tvořit základ jedné z tematických kolekcí. Němečtí organizátoři zde tradičně prezentují záměry nadcházejícího ročníku výstavy a vytvářejí si zde tak zájemce a návštěvníky pro své akce. Vedení stuttgartské přehlídky sem zve i početnou skupinu českých novinářů, aby se propagace Retro Classic ještě více rozšířila.

Dalším segmentem výstavy PS Show byla kapitola nazvaná Fascinace Motorsportem, neboť výstava sama je zároveň největším rakouským veletrhem motoristického sportu. Tato sekce zaujímala plochu 5200 metrů čtverečních a profesionálům i laikům zprostředkovala závodní atmosféru vytvořením scenérií, které skutečně přibližovaly motoristický sport a jeho součásti. Velkým lákadlem je pak Racearena, tedy závodní aréna, což je skutečná závodní dráha o celkových 17 tisících metrech čtverečních, kde známí závodníci a týmy živě předvádějí své klenoty a dotvářejí pro diváky nefalšovanou závodnickou atmosféru včetně hluku, pachu benzínu, pískotu pneumatik, tedy se vším, co správně k motoristickému sportu neodmyslitelně patří.

A nerad bych zapomněl na další součást výstavy – autokluby a značkové kluby fandů. V tomto ročníku výstavy rakouský klub příznivců značky Mercedes-Benz uspořádal menší retrospektivu vozidel zahrnující období konce padesátých až osmdesátých let. Této tematické výstavě byla věnována celá hala 10 veletržního areálu města Wels. Návštěvníci se tak rázem octli ve světě mercedesů a mohli zde obdivovat hezké vozy, ale i historický autobus či užitkové stroje. Zpestřujícím doplněním výstavy pak bylo několik málo vozů dokumentujících renovaci veteránů od nálezového stavu až po různé stupně renovace.

PS Show Autosalon Wels 2013 tak na jednom místě nabídla jak nové trendy automobilového průmyslu, tak i přenesení do historie, čímž zprostředkovala nejen část historického vývoje, ale i znalost kořenů, jež umožnily dnešní následný vývoj této technické oblasti a každodenní potřeby, bez níž – dost možná bohužel – si už naše životy neumíme ani představit. Třeba jsme vás inspirovali k tomu, že takovou nebo podobnou výstavu ve svém okolí budete chtít navštívit, což pro nás bude znamením, abychom ve svém poslání nepolevovali a na takové zajímavé příležitosti vás upozorňovali.

© PTC 2013