Retro Classic Cars
Správná cesta pro Vaše auto

13. ročník Retro Classics Stuttgart (2013)

vystava vozu Delahaye Dne 10. března tohoto roku se zavřely brány nového výstaviště ve Stuttgartu (SRN) a skončil tak další ročník této oblíbené výstavy historických automobilů, příslušenství, dílenského vybavení a doplňků, již po šesté konaný v prostorách nového výstaviště u dálnice A8. Letos organizátoři napočítali 75 890 návštěvníků, 1308 vystavovatelů a 3000 vystavených automobilů! To jsou již úctyhodná čísla, organizátoři neskrývali radost nad stoupajícím zájmem odborné i laické veřejnosti. Ostatně při srovnání s minulým ročníkem téže výstavy přijelo o 20% návštěvníků více, z toho více jak třetinu tvořili návštěvníci z oboru, desetina návštěvníků pak byla ze zahraničí.
Nové moderní výstaviště disponuje osmi halami, každá hala byla věnována jinému tématu a celek vytvářel velmi zajímavý dojem. Diváci tak nalezli sekce oldtimerů, youngtimerů, klasických motocyklů, ale i historických užitkových vozidel, jako jsou nákladní automobily, autobusy a speciální nástavby, což nebývá často a všude k vidění.

Byli zde zastoupeni všichni významní obchodníci a renovátoři klasické scény v Německu a sousedícím Švýcarsku i Nizozemí. Expozice zvučných jmen jako Mirbach, Axel Schuette, Arthur Bechtel, Horst Koch, Kienle Automobil Technik uváděly návštěvníky do světa té nejvyšší kategorie automobilových veteránů. Jen pro zajímavost – během tří dnů výstavy nejméně 500 historických vozidel změnilo majitele, přičemž objekty prodeje a následné koupě se stávaly vozy i v ceně převyšující půl milionu eur. Téměř šestina návštěvníků připustila, že přijela na výstavu s cílem pořídit si veterána anebo jej směnit.

V rámci specializovaných výstav jsme měli možnost shlédnout kupříkladu mimořádnou výstavu automobilů Horch, které již v době svého vzniku patřili ke špičce luxusních automobilů, podnes vysoce ceněných. Odborný restaurátor této značky Joachim Appel a Muzeum Augusta Horcha v Zwickau a Audi Muzeum v Ingoldstadtu předvedli vícero unikátních vozů, jako Horch 710 s karoserií od firmy Reinbodt a Christé ve stylu art-deco z roku 1933, nebo jediný exemplář Horch 853 od karosárny Erdmann & Rossie či sportovní roadster Horch 855 od karosárny Gläser z Drážďan. Zakladatel značky, August Horch (1868-1951), by jistě byl příjemně překvapen, jak jeho vynikající výtvory nadále žijí a přitahují tolik zájemců.

Další specializovanou výstavou v rámci výstavy v hale 4 byla expozice vozů francouzského tvůrce Émila Delahaye. Club Delahaye přivezl z Francie čtyři desítky vozidel, která – zvláště u nás – jsou k vidění jen velmi zřídka a nabídl tak náhled do francouzské historie automobilismu.

Sousední Rakousko prezentovalo několik dnes již povětšinou zapomenutých značek z dob, kdy v Rakousku (a vlastně v Rakousku-Uhersku) existovalo na třicet automobilových značek. Poprvé se představily skvosty ze soukromých sbírek jako například Austro-Fiat, Gräf & Stift, Steyer & Co, Wyner anebo Lehner & Dauber Elektromobil R1 z roku 1902.

Hala 5 pak patřila „americkému způsobu jízdy“, zde byly vystaveny vozy americké provenience, ale i doplňky a příslušenství. Atmosféru doplňovaly shows přivádějící návštěvníky do skutečně „americké“ nálady. A jak je zvykem na vícero takovýchto velkých veletrzích, i zde probíhala dražba veteránů, zde organizovaná švýcarským aukčním domem SwissAuctioneers pořadatele Oldtimer Galerie Toffen. Zájemci o prodej svého vozidla mohli dokonce i v den konání dodat své poklady proti účastnickému poplatku 550 eur, který zahrnoval zveřejnění v katalogu a znalecký posudek, jenž zájemci či kupci dostávali okamžitě v místě konání v on-line podobě i klasické papírové verzi, aby byli zcela aktuálně informováni o stavu nabízených vozů.

Nejsme schopni přinést zprávu o všech vystavovaných exponátech, probíhaly zároveň tematicky zaměřené výstavy „50 let Porsche 911“, „Mercedes-Benz třída S“, „100 let Aston Martin“, „40 let Opel Kadett C“, zastavíme se ale nicméně ještě v hale 8 nabízející jednak unikátní výstavu historických traktorů a strojů pro zemědělství, jednak celé série nákladních automobilů a souprav, užitkových a zvláštních vozidel a rovněž historických autobusů oživujících časy minulé, kdy cestovat bylo velkým dobrodružstvím, výzvou i otázkou jisté prestiže. Čas plynul zřejmě jiným tempem a hodnoty nespočívaly v rychlosti, povrchnosti a rychlém zapomnění.

Celek výstavy byl proto skutečně ohromující, přinesl doklady o historii automobility v dalším svém vydání a umožnil zpřítomnit časy již nenávratně uplynulé. Nesmíme vynechat ještě zmínku o velkém trhu s náhradními díly, doplňky, dobovým oblečením, sběratelskými předměty, literaturou a prospekty, takže se není co divit, když organizátoři vyvodili ze svých statistik ještě jeden poznatek – návštěvníci strávili v průměru více času v každé expozici i na veletrhu celkově.

Připojujeme opravdu stručnou fotodokumentaci této rozsáhlé veteránistické akce jako malou i milou vzpomínku a můžeme uzavřít již jen tím, že další ročník tohoto veletrhu se bude konat ve dnech 13. – 16. března 2014. Možná se tam uvidíme.

© ptc 2013, foto autor