Retro Classic Cars
Správná cesta pro Vaše auto

Soutěž elegance Zlaté stuhy v lázních Piešťany 2013

10 Pierce Arrow (1934) Pátek 8. června a sobota 9. června tohoto roku patřily setkání historických automobilů v překrásném prostředí lázeňského parku ve slovenských Piešťanech. Tato kulisa je zcela mimořádná a dodává na opravdové výjimečnosti celému setkání a soutěži elegance, ostatně letos se uvedený podnik konal již po dvaadvacáté, přičemž do celkového počtu jsou zahrnuty i předválečné ročníky Concours de Elegance, na něž svým pojetím tato akce navazuje a jejichž tradici předává dál.
Letos bylo zaregistrováno bezmála šedesát strojů a posádek, nejstarším registrovaným účastníkem byl vůz Renault NC pana Zápotockého z roku 1903, do ročníku výroby 1918 bylo zaregistrováno dalších sedmnáct vozů, což pokládáme za velký unikát. Tato akce tak nabízí ukázky strojů, které jinde již nejsou příliš k vidění (pomineme-li pro tentokrát jičínské setkání Loukotí a řemenů), navíc za jízdy v běžném provozu (!) a s posádkami dbajícími na dobové oblečení a vystupování.

Meziválečné období reprezentovalo dalších 26 vozidel, zejména vyšší kategorie jako kupříkladu Bugatti modelem T37A, Hispano-Suiza modelem T49 a J12, Pierce Arrow, La Salle, Chrysler Airflow Imperial, Lagonda, tuzemská scéna byla zastoupena vozem Jawa Minor 1 Roadster a Škodou Rapid OHC, dalších 14 vozidel zahrnovalo etapu od padesátých až po sedmdesátá léta, zde byly k vidění stroje MG (modely D,TF,A), Jaguar, Austin Healey, Packard, Cadillac a Triumph, ale rovněž Tatraplan, Škoda Spartak i Felicia.

Organizátoři na čele s ředitelem panem ing. Jánem Horňákem vytvořili báječné podmínky pro prezentaci uvedených strojů a náhled do dávno zašlých časů. Vedení lázní s ředitelem panem Klausem Pilzem umožnilo plné využití lázeňského ostrova a navození skvělé atmosféry, která se přelévala i do vyjížděk historických vozidel do centra města. Ovšem tím nebyl program Soutěže elegance vyčerpán, účastníci měli možnost absolvovat vyjížďky do Oponic na nově opravený zámek hrabat Apponyi, kde je k vidění zcela ojedinělá zámecká knihovna s mnoha artefakty upomínajícími na původní majitele a hlavně s více jak sedmnácti tisíci výtisky vzácných knih, anebo dokonce až na nitranský hrad, kde posádky absolvovaly prohlídku hradu a katedrály sv. Emeráma, anebo do nedaleké Trnavy. Všude, kde se kolona historických vozů zastavila, vzbuzovala zájem velkých i malých, u posledně zmíněných i velké nadšení.

Vítězi se staly krásné kreace vozů vyrobených před první světovou válkou, jakož i elegantní křivky některých vozů meziválečného období. Tato akce ovšem významně a jako celek představuje unikátní a mimořádné setkání i fórum historických vozidel a jejich nadšenců, která nemá hned tak srovnání. A to není jen náš subjektivní názor, ale vyjádření zahraničních účastníků i hostů, nešetřících chválou a uznáním. Tento podnik je dalším příkladem toho, že úsilí uchovat dalším generacím věci, stroje a dobovou atmosféru se vyplácí, neboť je zejména v této oblasti na co navazovat. Pokračování v tradici rovněž zavazuje, i když zde jsme bez obav, jelikož se domníváme, že se pořadatelům jistě podaří uchovat laskavou atmosféru doby a čarovné kouzlo onoho setkání v červnu.

Po slavnostním vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií, konaného tradičně za umělého osvětlení na červeném koberci před hlavním vchodem do hotelu Thermia Palace, jsme v záři závěrečného ohňostroje zrekapitulovali letošní ročník a již se tak trochu začal těšit na ročník nový. Tomu přejeme již „jen“ ony skvělé a ochotné organizátory a báječné stroje a báječné posádky!

A protože nelze uvést všechny, tak závěrem alespoň malý náhled na zúčastněné stroje a atmosféru.

© ptc 2013, foto autor